TR | EN
 
Uludag University James Cook University RMIT University
KONFERANS TEMALARI

Alan 1 - Sosyoloji ve Sosyal Politika
 • Sosyolojide disiplinler arası yaklaşımlar
 • Emek süreci teorisi
 • Aile politikalar ve güncel gelişmeler
 • Yeni sosyal hareketler ve sınıf sosyolojisinde yeni tartışmalar
 • Çalışmada ve Örgütlerde dönüşümler ve toplumsal yapıya etkileri
 • Göç
 • Engelliler
 • Toplumsal cinsiyet çalışmaları
 • Sendikalar ve Kolektif temsil
 • Değişen dünyada kadınların toplumsal sorunları
 • Gençlik politikaları ve çalışmaları
 • Yoksulluk
 • Demografi
 • Sosyal Sermaye
 • Kentleşme ve Çevre çalışmaları
 • Sağlık politikaları
 • Sosyal güvenlik ve nüfusun yaşlanması problemi
 • Konut politikaları
 • ve ilgili konular

Alan 2 - İktisat ve Finans
 • Kalkınma çalışmaları
 • Reel konjonktür teorileri
 • Oyun teorisi
 • Para ve banka
 • Emek piyasası çalışmaları
 • Küreselleşme ve uluslar arası ticarette yeni gelişmeler
 • Regülasyon ekonomisi
 • Mali politikalar
 • Teknoloji, bilgi ve inovasyon
 • Küresel finansal krizler
 • ve ilgili konular

Alan 3 - Siyaset Bilimi
 • Uluslararası İlişkiler
 • Siyasal davranış ve siyasal psikoloji
 • Milliyetçilik ve kimlik politikaları
 • Siyasal katılım
 • Post
 • modern siyasal teori
 • Liberalizm ve Komüniteryanizm
 • Cemaatler
 • Siyaset biliminde post – yapısalcılık
 • Yeni kapitalizm tartışmaları
 • İçkin adalet
 • Devlet ve yönetişim
 • Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da son siyasal dönüşümler
 • STK'lar ve sivil kültür
 • ve ilgili konular
Alan 4 - Psikoloji ve Davranış Bilimleri
 • Şiddet ve suç
 • Örgüt psikolojisinde yeni eğilimler
 • İşyerinde mobbing ve bullying
 • Çatışma ve stres yönetimi
 • Tükenme ve aşırı iş yükü
 • Yabancılaşma
 • Gönenç çalışmaları ve başa çıkma stratejileri
 • İnsan kaynakları yönetiminin psikolojik çerçevesi
 • Pozitif psikoloji ve mutluluk
 • Gelişim psikolojisi
 • Grup davranışı
 • Madde bağımlılığı ve alkolizm
 • Bilişsel psikoloji
 • Evrim ve insan davranışı
 • ve ilgili konular

Alan 5 - Yönetim Bilimleri ve İşletme
 • Pazarlama
 • Finans
 • Muhasebe
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Sayısal Yöntemler
 • Üretim ve ilgili konular

Alan 6 - Eğitim Bilimleri
 • Eğitim ve Yönetişim
 • Enformel Eğitim
 • Müfredat Yönetimi
 • Öğretmen Gelişimi
 • Okuldan İşe Geçiş
 • Yüksek Öğretim Çalışmaları
 • Eğitime Erişimde Kültürel Sermaye
 • Yapabilirlikler ve İnsani Gelişim
 • Yeni Teknolojiler ve Uzaktan Eğitim
 • Dil ve Etnik Politikalar
 • Eğitimin Piyasalaşması
 • Öğrenme Teknikleri
 • ve ilgili konular

Alan 7 - İlahiyat ve Din Bilimleri
 • İslam Araştırmaları
 • Hıristiyanlık Araştırmaları
 • Yahudi Araştırmaları
 • Agnostisizm
 • Ateizm
 • Doğu Kökenli Dinler
 • Ahlak Telolojisi
 • Doğal Teoloji
 • Feminist Teoloji
 • Teolojik Estetik
 • Teoloji Tarihi
 • ve ilgili konular

Alan 8 - Kültürel Çalışmalar
 • Yeni Medya Teknolojileri
 • Günlük Yaşam Pratikleri
 • Boş Zaman Değerlendirme Faaliyetleri
 • Beden ve Kimlik
 • Sosyal Mesafe
 • Turizm
 • Kültürler Arası Toplumsal Görünümler
 • İdeoloji ve Kültür
 • Küresel Kültür ve Yerellik
 • "Yüksek Sanat" ve Yaşam Tarzları
 • Kentlilik Pratikleri
 • Tüketicilik ve Tüketim Kültürü
 • Popüler Kültür
 • Çalışmanın Kültürel Analizi
 • Yaratıcı Kültür İşleri ve Piyasa
 • Kültürel Girişim
 • Kültürel Paradigmalar
 • ve ilgili konular

YİYECEK İÇECEK

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Holiday Inn

Kahve Dünyası

Rıhtım Pastanesi

Uludağ İçecek

TÜGİAD

KONAKLAMA

Güldoğan Tekstil

Sütaş

HOŞGELDİNİZ KOKTEYLİ

Tupperware

GALA YEMEĞİ

Bursa T.S.O. Organize Sanayi Bölgesi

ULAŞIM

Bursa Büyükşehir Belediyesi

THY

ÇANTA

DURMAZLAR

Merkas

PİLOT

TEKNİK

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Özdilek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

BASKI MATERYALLERİ

Gürsu Belediyesi

TÜBİTAK

HEDİYELİK EŞYA

Özdilek

* Alfabetik olarak sıralanmıştır.
 
Yerel Saat 00:27 (GMT + 2)   302136 kere ziyaret edildi